Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS er eit rådgjevande ingeniørkontor lokalisert med kontor på Leiro i Eikelandsosen, Bjørnafjorden kommune.

HOVUDARBEIDSFELT

  • Prosjektadministrasjon
  • Regulering
  • Kommunalteknisk planlegging
  • Taksering
  • Byggemelding

KONTAKT OSS

Postboks 103
5649 Eikelandsosen

56 58 11 30

post@byggadmin.no

Org. nr. 992 238 755

REFERANSEPROSJEKT

  • Valle Os

Detaljerguleringsplan – Valle, Os

Detaljregulering av bustadområde for konsentrert småhusbusetnad og einebustader. Me leverer komplett planforslag med plankart, illustrasjonsplan, planomtale med ROS analyse, føresegner og 3d illustrasjonar.

  • Hjelle

Reguleringsplan – Hjelle B1 og B2, Os

Reguleringsplan Hjelle B1 og B2 i Os kommune. Planarbeid i samarbeid med LJB AS v/Lars Berge. Illustrasjonsplan - Hjelle B1 og B2 Detaljreguleringsplan - Hjelle B1 og B2, Os  

  • Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS - 3D Selsvika bustadfelt

Detaljregulering – Selsvika Bustadfelt, Fusa

Detaljregulering av mindre bustadfelt på Vinnes i Fusa. Planomtale med utgreiing av vurdering av fare for kvikkleireskred etter NVE sine retningslinjer. Plankart for detaljregulering av Selsvika bustadfelt

  • Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS - Gang- og sykkelveg - Baldersheim

Detaljregulering, Gang- og sykkelveg – Baldersheim, Fusa

Detaljreguleringsplan for Fusa kommune. Del av trafikksikringstiltak. Formål med plan er tilrettelegging for gang og sykkelveg langs fylkesvegen samt til skule og å lage ein trafikksikker busshaldeplass. Plankart detaljregulering Fv 121 ved baldersheim skule