Detaljreguleringsplan for Fusa kommune. Del av trafikksikringstiltak. Formål med plan er tilrettelegging for gang og sykkelveg langs fylkesvegen samt til skule og å lage ein trafikksikker busshaldeplass.

Plankart detaljregulering Fv 121 ved baldersheim skule