Detaljreguleringa av nytt kryss mellom kommunal veg og fylkesveg på vegne av Kvinnherad kommune.

Her leverer me også teknisk underlag for bygging av krysset.

Kryss Skarvatun – Tegn-C1-revA

Plankart kryss Skarvatun