OM OSS

Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS - Logo 2

Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS vart starta av Harald Bjørndal i august 1988 og gjekk rett i gong med byggeleiing av Fjord’n senter i Eikelandsosen.

Harald kom då frå stillinga som teknisk sjef i Fusa kommune.

Fram til i dag har firmaet vekst jamt og trutt i tråd med oppdragsmengda, og no pr. 2020 er me 12 tilsette som jobbar med alt innan byggesak, detaljregulering, veg og VA-prosjektering, takstoppdrag, og mykje meir. Oppgåveområde er spreidd rundt i heile Hordaland.

Firmaet vert leia med stødig hand av Andrè Bjørndal som i si tid kom frå Norconsult med kommunalteknisk planlegging som spesialfelt.

KOMPETANSE

Prosjektadministrasjon Prosjektering
Prosjekteringsleiing
Byggeleiing med økonomi og oppfølging
Regulering Detaljregulering med plankart, planomtale, vedtekter og VA-rammeplan
Kommunalteknisk planlegging Vatn
Vegar
Avløp
Drensvatn-handtering
Dimensjonerings- og anbudsmateriale
Oppfølging i byggetida
Taksering Tilstandsrapport
Verditaksering
Næringstaksering
Naturskadetaksering
Uavhengig kontroll Tiltaksklasse 1 og 2
Byggemeldingar Ansvarleg søkjar
Utfylling av nødvendige skjema for komplett byggesøknad