Reguleringsplan Hjelle B1 og B2 i Os kommune. Planarbeid i samarbeid med LJB AS v/Lars Berge.

Illustrasjonsplan – Hjelle B1 og B2

Detaljreguleringsplan – Hjelle B1 og B2, Os