Byggemelding av einebustad i Morvik i Bergen kommune med garasjedel og fleire forstøtningsmurar.

Bustaden er i tråd med kommuneplanen, men det vart naudsynt med dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan frå 1965.

Topografien på eigendommen var noko utfordrande, men gav mogelegheit til eit spektakulært bygg i regi av Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik.